Nález depotu mincí

Nález depotu předbělohorských mincí 

V létě 2015 byl při detektorovém průzkumu svazku úvozových cest ve zvedajícím se zalesněném svahu Železných hor nad nejmenovanou obcí, který prováděl spolek HHP Hledači historie Pardubicko z.s., nalezen soubor 19 stříbrných mincí z horizontu druhé poloviny 16. století až prvních dvou desetiletí 17. století. Záměr provést prospekci lokality byl dopředu ohlášen. Vzhledem k tomu, že sdružení v minulosti opakovaně učiněné archeologické nálezy ohlásilo a odevzdalo, byla mu tato prospekce umožněna.

Mince nebyly uloženy společně na jednom místě, ale byly rozesety v lesní hrabance v hloubce kolem 15 cm od stávajícího povrchu, v úzké, ca. 20 metrů dlouhé linii, která kopírovala průběh jedné z komunikací. Místa nálezu jednotlivých mincí byla zaměřena pomocí GPS. Z vyzvednutí byl současně pořízen dokumentační videozáznam. Nález byl nálezci řádně ohlášen a s menší časovou prodlevou, společně s dalšími nálezy kovových artefaktů, odevzdán na kutnohorské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., který v rámci regionu zajišťuje provádění archeologické památkové péče. Zde prošel celý soubor základní očistou a evidencí a je tu pod p.č. 614-1/2015 až 614-19/2015 dodnes uložen.      

14.6.2016 byl depot mincí prezentován při příležitosti přednášky na téma "Bitva u Čáslavi v roce 1618". Více na svoboda.info    

                                                                                                               F. Velímský – J.Králová – L. Král

                

 

Složení nálezu
1. (př. č. 614-1/2015)8
Polsko, Zikmund III. (1587 - 1632), mincovna: Bromberg - Bydhošť (Kujavsko-pomořského
vojvodství v dnešním severním Polsku), AR Dreipölcher – 1/24 groš, 1615

2. (př. č. 614-2/2015)
Německo, Ernst zu Holstein-Schaumburg (1601 - 1622), mincovna: Altona (Dolní Sasko), AR 1/24
groš, 1617

3. (př. č. 614-3/2015)
Německo, Braunschweig-Wolfenbüttel, mincovna: Braunschweig-Wolfenbüttel?, AR 1/24 groš,
1619?

4. (př. č. 614-4/2015)
Halberstadt, biskupství, Christian von Braunschweig (1616 - 1624), mincovna: Halberstadt, AR
1/24 groš, 1618

5. (př. č. 614-5/2015)
Abtai Quedlinburg, Dorothea von Sachsen (1610 - 1617)*
, mincovna: Quedlinburg, AR 1/24 groš,
1617

6. (př. č. 614-6/2015)
Minden, biskupství, Anton zu Holstein-Schaumburg (1587 - 1599), mincovna: Minden, AR 1/24
groš, 1597

7. (př. č. 614-7/2015)
Magdeburg, arcibiskupství, Christian Wilhelm v. Brandenburg (1598 - 1631), mincovna:
Magdeburg, AR 1/24 groš, 1614

8. (př. č. 614-8/2015)
Braunschweig - Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich (1613 - 1634), mincovna: BraunschweigWolfenbüttel,
AR 1/24 groš, 1619

9. (př. č. 614-9/2015)
Anhalt, Iohann Georg, Christian, August, Rudolph a Ludwig (1586 - 1618), mincovna: ?, AR 1/24
groš, 1616 nebo 1617

10. (př. č. 614-10/2015)
Braunschweig - Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich (1613 - 1634), mincovna: Braunschweig -
Wolfenbüttel, AR 1/24 groš,1618

11. (př. č. 614-11/2015)
Pomořany (Pommern - Barth.), Franz (1618 - 1620), Bischof v. Camin 1600 – 1618, mincovna:
Stettin - Štětín, AR 1/24 groš,1617?

12. (př. č. 614-12/2015)
Pomořany (Pommern - Barth.), Philipp II. (1606 - 1618), mincovna: Štětín, AR 1/24 groš, 1617

13. (př. č. 614-13/2015)
Braunschweig - Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich (1613 - 1634), mincovna: Braunschweig -
Wolfenbüttel, AR 1/24 groš, bez letopočtu

14. (př. č. 614-14/2015)
město Hildesheim, groš s titulem Rudolfa II., mincovna: Hildesheim?, AR 1/24 groš, 1594,

15. (př. č. 614-15/2015)
Slezsko, Lehnice - Břeh, Johann Christian a Georg Rudolph (1602 - 1621), mincovna: Lehnice -
Břeh, mincmistr: Hans Rydell, v Lehnici - Břehu působil v letech 1617 - 1623, AR 3 krejcar, 1618

16. (př. č. 614-16/2015)
Hrabství Falkenstein, Paul Sixtus Trautson (1615 - 1620), mincovna: ?, AR 3 krejcar, 1618

17. (př. č. 614-17/2015)
Münsterberg - Olešnice, Carol II. (1587 - 1617), mincovna: Münsterberk - Olešnice, mincmistr:
Basilius v. Sonn, AR 3 krejcar, 1612 – 1614?

18. (př. č. 614-18/2015)
Slezsko, Ferdinand I. (1526 - 1564), mincovna: Vratislav, mincmistr: Freyberger, AR krejcar, 1563 


19. (př. č. 614-19/2015)
Württenberg, Friedrich Karl (1677-1698), mincovna: Württenberg (1687-1693), AR krejcar, 1687

                                                                                                                      F. Velímský – J.Králová – L. Král

TOPlist