Úvod

 

Detektory kovů - Dotazníkový průzkum

Kolegové a kolegyně, detektoráři a zájemci o archeologii!

Dovolte mi, abych se krátce představil. Jmenuji se Balázs Komoróczy, jsem archeologem/výzkumným pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a již více než 20 let se intenzivně věnuji nejrůznějším otázkám vývoje našeho území ve staletích kolem přelomu letopočtu. Pro poznání těchto časových úseků jsou naprosto nepostradatelnými informačními zdroji i veškeré formy kovových artefaktů a mincí, bez jejichž znalosti archeologie nedokáže věrohodně poznat, popsat a veřejnosti zprostředkovat časově rozsáhlé a kulturně pestré úseky dějin naší země.

Při své práci se prakticky nepřetržitě setkávám s problematikou tzv. detektoringu, který lze zjednodušeně definovat jako vyhledávání kovových předmětů (nejen archeologické povahy) v zemi pomocí detektoru kovů. Osoby, které tak činí a nejsou přitom profesionálními archeology, označujeme jako detektoráře. Dnes lze konstatovat, že se tato činnost stala koníčkem, který provozuje mnohonásobně vyšší počet lidí, než je v ČR archeologů. Řada z nich systematicky s archeology spolupracuje, mnozí to zcela odmítají, a možná největší skupinu představují ti, které od archeologie dělí bariéra vzájemné neznalosti na obou stranách.

Stávající zákonná norma (Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.) možnosti vyhledávání a vyzvedávání archeologických předmětů obecně upravuje a opravňuje k tomu jen odborné instituce. Archeologický nález definuje jako "věc, která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku". Vlastníkem archeologických nálezů je podle zákona kraj, obec nebo stát. Realita je ovšem taková, že se tyto normy pro řešení otázky detektoringu neosvědčily a jako neúčinné jsou vnímány jak na straně archeologie, tak i mezi detektoráři. Totéž lze bohužel předpokládat i o současné podobě připravovaného nového památkového zákona. Různé dobře míněné návrhy na vhodnější zákonné řešení detektoringu se sice občas objevují mezi archeology i detektoráři, často se však v nich odráží pouze osobní zkušenosti jednotlivců.

Já a můj pracovní tým se tomuto tématu věnujeme intenzivně a jeden z hlavních poznatků naší dosavadní činnosti je zarážející fakt, jak málo o sobě jednotlivé strany problému vědí. Archeologové často netuší, jaké jsou představy, motivace a přístupy detektorářů, a naopak. Stejně palčivě vnímáme i neznalost, neinformovanost a nezájem veřejnosti. Jsme přesvědčeni, že archeologie jako vědecká disciplína nemůže tento problém ignorovat, má právo a musí být schopna vypracovat fundované návrhy řešení, takové, které skutečně reflektují současné poměry ve společnosti. K tomu však nezbytně potřebuje lépe pochopit celou situaci a své názory formulovat na základě alespoň částečně reprezentativních dat. Zároveň se domníváme, že i tisíce či desetitisíce detektorářů by měli mít možnost znát hlavní názorové tendence oboru.

Jako první, podle našeho přesvědčení důležitý a přitom názorově neutrální krok jsme připravili tento dotazník. Jeho vyplnění je zcela anonymní a zabere nanejvýše 15 minut. Ještě jednou a se vší vážností zdůrazňujeme, že jeho záměrem je pouze získávání detailnějších a statisticky vyhodnotitelných údajů o hlavních názorových proudech. Nikdo jeho vyplněním neriskuje vůbec nic. Naopak, vyplní-li podle svého přesvědčení jednotlivé body dotazníku, výrazně pomůže snaze o postupné zlepšení stávajících poměrů. Odborné studie, zákony a různé normy nevznikají na základě dotazníkových šetření, není proto ani důvod pro zaškrtnutí odpovědí tendenčně či k opakovanému vyplňování dotazníku jednou osobou. To by jen znehodnotilo náš záměr, aniž by z toho kdokoliv v tom problému zainteresovaný mohl mít užitek. Výsledky dotazníkového šetření poslouží pouze a výhradně pro vědecký výzkum. Vyhodnoceny budou výhradně naším týmem, a obecné závěry poté budou zveřejněny v odborných publikacích a diskusích.

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.                   Odkaz na dotazník


 

Vítejte na stránkách spolku HHP Hledači historie Pardubicko z.s.

  
Kdo jsme?
Jsme především parta přátel, kterou mimo jiné spojují dva do sebe zapadající koníčky. Jsou to historie našeho kraje, naší země a hledání s detektory kovu.

Co děláme? 
 Rozhodli jsme tento náš "koníček" pojmout trochu zodpovědněji. Dát mu určitou formu, řád a pravidla. Zároveň ukázat dalším hledačům, že to jde i jinak. Že s odborníky v oboru archeologie lze spolupracovat a že cesta k vzájemné důvěře není nemožná.

Soustředíme se na spolupráci s archeology a účastníme se jejich záchranných výzkumů a dalších podobných akcí kde respektujeme jejich pravidla.

Veškeré námi nalezené archeologické nálezy jsou předány do péče odborníků se všemi nutnými náležitostmi a odborníky jsou také zpracovány.

Naše cíle?
Našim záměrem je detektoring představit široké veřejnosti a přispět ke zlepšení celkového povědomí o něm. Ne každý totiž tuší, že hledač je i něco jiného než tichý blázen kráčející po poli s detektorem nebo člověk s cílem vše nalezené zpeněžit.

Mezi naše cíle patří již zmiňovaná spolupráce s odborníky, archeologickými ústavy a muzei. Jinými slovy podílet se na záchraně a ochraně historických artefaktů, nálezů a památek.
 Spoluprací s odborníky a organizacemi v oboru archeologie tvoříme společnou cestu poznání historie naší země a naší odměnou jsou nejen archeologické nálezy a s nimi spjaté informace, ale také dobrý pocit ze zachráněných střípků historie.

 

 

  


 

Aktuality

 Archeolog vs. detektorář aneb – je možná spolupráce ? Článek našeho kolegy Koika.


 Tak, a je to za námi. V sobotu 7. 5.2016 proběhlo dlouho  očekávané předání nového invalidního vozíku našemu  kolegovi a kamarádovi Vláďovi. 

 

 Dne 20.2.2016 se dostavil spolek HHP ve spolupráci s  regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě a hejtmanem  Pardubického kraje JUDR. Martinem Netolickým na místo,....

 

  Dne 6.2.2016 proběhla na území města Chvaletice společně s  městskou policií preventivní kontrola dětských  hřišť a  pískovišť za pomoci detektorů kovů....

 

 V létě 2015 byl při detektorovém průzkumu svazku  úvozových  cest ve zvedajícím se zalesněném svahu Železných  hor nad  nejmenovanou obcí, který prováděl spolek HHP  Hledači  historie Pardubicko z.s., nalezen soubor 19  stříbrných mincí z  horizontu druhé poloviny 16. století....

 

 Detektorová prospekce obory zámku Kunštát.
 Malý sestřih momentek z naprosto úžasného víkendu, kterého  se zúčastnili spolky AM, HHP a HHB.
...

 

 V říjnu 2015 se spolek HHP zúčastnil velmi vydařené akce  "Retroměstečko", která se konala v Pardubických  bývalých  kasárnách T.G.Masaryka.

 

 V dubnu 2015 spolek požádala majitelka koní na ranči pod  Kunětickou horou o vyčištění výběhu od  nebezpečných  kovových předmětů na ploše, která donedávna sloužila jako  parkoviště a stanové městečko pro  hudební festival Hrady  cz. ....

 

 Jsou všichni detektořáři nepřátelé?  Je s archeology spolupráce možná? Co na to zákon?......

 

 


 

 

Kontakt


 

 

 

                     Najdete nás na Facebooku  

 

 

TOPlist
Vaše vzkazy
Admin - Tonys Šimon
Nevím detaily, takže nemůžu soudit, ale nemůže to být tím, že onen archeolog není spolupráci s hledači nakloněn (i to se může stát), nebo jsi ještě nezískal tu důvěru? My také začali od nuly a na té spolupráci ještě pořád usilovně makáme. Prostě to co si moc přeješ nikdy nepřijde hned.
P. S. O tom prodeji nálezů jsem raději ani neslyšel.To je prostě ohavnost.
Admin - Tonys Šimon
Hledači Pepo, já bych ten počet tak tragicky neviděl, ale jinak máš pravdu. Oproti skutečnému počtu v ČR je to jen slabé procento. Ale věřím tomu, že mnozí hledači když naleznou vyloženě "archeo" tak nález odevzdají, třeba i ne přímo. Přes náš spolek takových nálezů pár už prošlo. Tvá špatná zkušenost tedy je, že tě archeologové nepřizvali ke spolupráci?
Hledač Pepa
Koiko-A kolik vás je? Stovka? Dvě? Z toho šíleného počtu hledačů? A že si nálezy nechávám je moje věc , dělají to všichni, tak proč ne já. Taky jsem věci odevzdával, nikdo mi nikdy nepodekoval a ani jsem nikdy za to nic nedostal. A byli to věci parádní, to tedy jo. A když jsem po archáčích chtěl spolupráci utřel jsem. Stalo mne to vše spoustu peněz. Vybavení,benzín.... a co z toho. Raději nález prodám a něco z toho mám.....
Koiko
4Pepa - a co s nálezama doma děláš ?? Moje zkušenost s archeologem je kladná a to nejen ohledně detektorinku, ale také výzkumů, na které bývám přizván. Historie mne baví a jsem rád, když se mohu zúčastnit. Pak vše vidím na vlastní oči a ne z obrázků. Kapkou v moři kluci z HHP nejsou, je nás víc a jsme jistě rádi, že můžeme obohatit svými nálezy sbírky muzeí, protože pak by vitríny zely prázdnotou a kulturně vzdělaní lidé by neměli kam chodit na výstavy.
kočičák
hledači Pepo, můžeš napsat tvoji zkušenost o které píšeš, díky..
Hledač Pepa
Myslím si že to co děláte je zbytečné. Jste jen kapka v moři a archáči nikdy vaší snahu neoceni. Jen vás využiji. Moje skušenost. Už si raději nálezy nechávám.
Solei
Pěkná stránka.gratuluji k úspěchům
Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo