Úvod

 

Vítejte na stránkách spolku HHP Hledači historie Pardubicko z.s.

 

  

Spolek HHP je především parta přátel, kterou mimo jiné spojují dvě spolu související záliby. Historie našeho kraje, naší země a hledání s detektory kovu.

 
 Osud detektoringu nám není lhostejný. A už vůbec to, jak na něj pohlíží veřejnost či archeologové. Případů nezodpovědných hledačů je až dost a věříme, že nejen nám se některé věci prostě nelíbí. My jsme náš "koníček" pojmuli zodpovědněji. Dali jsme mu určitou formu, řád a pravidla. Narůstajícím řadám hledačů chceme ukázat, že to jde i jinak. Že s odborníky v oboru archeologie lze spolupracovat, že cesta k vzájemné důvěře není nemožná a spolupráce byť i jen minimální přináší své ovoce.

Spolek HHP se na takovou spolupráci soustředí velice intenzivně. Účastní se záchranných výzkumů a dalších  akcí společně s archeology.

Veškeré archeologické nálezy mimo tyto akce jsou předány do péče odborníků se všemi nutnými náležitostmi a ty jsou poté odborníky také zpracovány.

Zdokumentovaný nález spolku HHP

Mimo jiné se spolek HHP zapojil do každoročních akcí , jako je akce "Jehla" společně s Městskou policií a "Retroměstečko", kde prezentuje svou činnost a záměry.

                 

                              Detektorová prospekce budoucí dálnice D35

                 

                                                       Akce jehla 2016

                 

                                                        Akce jehla 2017

                 

                                                      Retroměstečko 2016


A náš cíl? Tím je detektoring představit široké veřejnosti a přispět ke zlepšení celkového povědomí o něm. Dále již zmiňovaná spolupráce s odborníky, archeologickými ústavy a muzei. Podílet se na záchraně a ochraně historických artefaktů, nálezů a památek.
 Věříme, že spoluprací s odborníky a organizacemi v oboru archeologie tvoříme společnou cestu poznání historie naší země. Naší odměnou jsou nejen archeologické nálezy a s nimi spjaté informace, ale také dobrý pocit ze zachráněných střípků historie.

 

   

  

 

 

Zajímá vás co nám hledání s detektorem kovu přináší? Chcete si vyzkoušet být na chvíli hledačem?

Chcete vědět jaké má tento koníček úskalí a pravidla? Nebo si chcete popovídat o nálezech či vyzkoušet si naši techniku?

Zastavte se u našeho stánku v Retroměstečku, které se koná ve dnech 22.-23.září v areálu bývalých kasáren T. G. Masaryka v Pardubicích. Budeme se na vás i na vaše ratolesti těšit.


Co je to vůbec Retroměstečko??

Retroměstečko je obrovská rodina hasičů, záchranářů, bezpečnostních složek, fandů ČSLA a její techniky, auto - moto veteránů, příznivců (nejen) vojenského letectví a mnoho dalších. A my jsme moc rádi, že do této rodiny patříme.

Více o Retroměstečku


Těšíme se na vaši účast!

 

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

Naše příspěvky z minulých ročníků z Retroměstečka

 


 

           

 

 

                     Najdete nás na Facebooku  

 

 

TOPlist